XI KONFERENCJA
ADEPTÓW FIZJOLOGII

"ADEPCI FIZJOLOGII – ŁĄCZY NAS PASJA”

Zaproszenie

W imieniu Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Katedry Anatomii i Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Komitetu Organizacyjnego mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XI Konferencji Adeptów Fizjologii pt. „Adepci Fizjologii – Łączy Nas Pasja”, która odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2022 r. w Olsztynie.

Misją tej cyklicznie organizowanej Konferencji jest stworzenie uczestnikom interdyscyplinarnego forum umożliwiającego zaprezentowanie dokonań, nowych koncepcji naukowych i twórczych związanych z szeroko pojętym funkcjonowaniem organizmu ludzkiego i zwierzęcego. Głównym celem Konferencji jest zgłębianie i promocja wiedzy oraz nauki, rozwój młodych badaczy, zacieśnianie kontaktów między uczelniami oraz wymiana doświadczeń dydaktycznych i naukowych pomiędzy uczestnikami Konferencji i przedstawicielami Uniwersytetów z całego kraju. Podczas wydarzenia zostaną wygłoszone referaty o charakterze naukowym, dydaktycznym i edukacyjnym.

Konferencja Adeptów Fizjologii odbędzie się po raz pierwszy w Olsztynie. Liczymy, że nasz wyjątkowy kampus uniwersytecki będzie doskonałym miejscem do spotkania się całego środowiska młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów wywodzących się z uczelni wyższych i instytutów naukowych zarówno o profilu biologicznym (biologia, biotechnologia, nauki o zwierzętach), jak i medycznym (medycyna, weterynaria, farmacja).

Program konferencji obejmuje zróżnicowane tematycznie sesje naukowe (wystąpienia ustne, jak i plakatowe). Jesteśmy głęboko przekonani, że dzięki Państwa uczestnictwu, Konferencja będzie nie tylko wartościowym wydarzeniem naukowo-dydaktycznym, ale także cenną płaszczyzną integracji środowiska akademickiego całego kraju.

Komitet Organizacyjny
XI Konferencji Adeptów Fizjologii – Olsztyn 2022

Organizatorzy

Olsztyński Oddział
Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego
Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Koło Naukowe Biologii Medycznej EXON
Naukowe Koło Biotechnologów UWM

Partnerzy

Wydział Medycyny Weterynaryjnej​
UWM w Olsztynie​
Wydział Bioinżynierii Zwierząt​
UWM w Olsztynie​
Wydział Lekarski​
UWM w Olsztynie​
Szkoła Zdrowia Publicznego​
UWM w Olsztynie​

PATRONAT HONOROWY​

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca
prof. dr hab. Nina SMOLIŃSKA
Wiceprzewodniczący
dr hab. inż. Grzegorz PANASIEWICZ, prof. UWM
Sekretarz naukowy
dr Agata ŻMIJEWSKA dr Marta KIEŻUN
Obsługa finansowa
dr Agata ŻMIJEWSKA dr Aleksandra KURZYŃSKA dr Ewa ZAOBIDNA
Obsługa techniczna
dr Marta KIEŻUN dr Ewa ZAOBIDNA dr Kamil DOBRZYŃ
Opracowanie graficzne, promocja i media społecznościowe
dr Aleksandra KURZYŃSKA mgr Edyta RYTELEWSKA

Komitet naukowy

prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. dr hab. inż. Anita FRANCZAK Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. dr hab. Nina SMOLIŃSKA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. dr hab. inż. Iwona BOGACKA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
dr hab. inż. Grzegorz PANASIEWICZ, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Halina JĘDRZEJOWSKA-SZYPUŁKA Śląski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Sławomir KWIECIEŃ Uniwersytet Jagielloński
dr Zbigniew ŚLIWOWSKI Uniwersytet Jagielloński

Patronat medialny

Radio UWM FM
Telewizja Kortowo
Wiadomości Uniwersyteckie​
UWM w Olsztynie

Sponsorzy