XI KONFERENCJA
ADEPTÓW FIZJOLOGII

"ADEPCI FIZJOLOGII – ŁĄCZY NAS PASJA”

ZAPROSZENI GOŚCIE

Cecilia Dall’Aglio, Professor

Università degli
Studi di Perugia
Perugia, Włochy​

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
WYKŁAD INAUGURACYJNY

dr Michał Kowara

Warszawski
Uniwersytet Medyczny
Warszawa, Polska

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
WYKŁAD PLENARNY

prof. dr hab. n. med.
i n. o zdr. Halina
Jędrzejowska-Szypułka​

Śląski Uniwersytet Medyczny
Katowice, Polska

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

1. DZIEŃ 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek)
900 – 915
UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI​ Prorektor ds. polityki naukowej i badań, UWM w Olsztynie prof. dr hab. Stanisław OKRASA​ Prezes Zarządu Głównego PTF​
915 – 1015
WYKŁAD INAUGURACYJNY

The world of adipokines, from adipose tissue to organs.
The effects of food on their expression and localization.
prof. Cecilia Dall’Aglio, Università degli Studi di Perugia, Perugia, Włochy
1015 – 1205
Sesja naukowa I

REGULACJA UKŁADU ROZRODCZEGO

KOMISJA OCENIAJĄCA:​ prof. dr hab. Nina SMOLIŃSKA​
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Halina JĘDRZEJOWSKA-SZYPUŁKA​
dr Zbigniew ŚLIWOWSKI
1020 – 1035
Rola omentyny w regulacji cyklu komórkowego, proliferacji i poziomu PCNA w komórkach przedniego płata przysadki mózgowej świni Natalia Respekta, Uniwersytet Jagielloński
1035 – 1050
Wpływ interleukiny 6 na ekspresję genów zaangażowanych w patogenezę endometrosis u klaczy – badania in vitro Ewelina Żebrowska, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
1050 – 1105
Proteomiczne podstawy interakcji witaminy D3 i insuliny w komórkach ziarnistych inkubowanego in vitro pęcherzyka jajnikowego świni Kinga Kamińska, Uniwersytet Jagielloński
1105 – 1120
Rola receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów (PPAR) gamma w regulacji ekspresji mRNA peroksyredoksyny 2 (PRDX2) w błonie śluzowej macicy świni domowej (Sus scrofa domestica L.) w dniach 2-3 i 10-12 cyklu rujowego Piotr Lekowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
1120 – 1135
Wpływ cytokin wydzielanych przez limfocyty Th2 na rozwój endometrosis u klaczy Anna Wójtowicz, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
1135 – 1150
Wpływ rezystyny na proces steroidogenezy w macicy świni domowej (Sus scrofa domestica L.) Marlena Gudelska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
1150 – 1205
Badanie poziomu oraz regulacji omentyny w pęcherzyku jajnikowym świń o różnym statusie metabolicznym - Large White i Meishan Karolina Pich, Uniwersytet Jagielloński
1205 – 1230
PRZERWA KAWOWA


Sesja naukowa II

1230 – 1420
REGULACJA UKŁADU ROZRODCZEGO

KOMISJA OCENIAJĄCA:​ prof. dr hab. inż. Iwona BOGACKA​​
prof. dr hab Tadeusz KAMIŃSKI
prof. dr hab. Sławomir KWIECIEŃ
1235 – 1250
Wpływ feniksyny – 14 na sekrecję progesteronu i ekspresję wybranych enzymów procesu steroidogenezy w komórkach lutealnych świni. Badania in vitro. Ewa Mlyczyńska, Uniwersytet Jagielloński
1250 – 1305
Określenie wpływu pola elektromagnetycznego na ekspresję mRNA DNMT1 w endometrium – badania na modelu świni domowej Sus scrofa domestica Mateusz Żurawski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
1305 – 1320
Ekspresja mRNA i białka oraz lokalizacja komórkowa feniksyny 14 i jej receptora GPR173 w endometrium krowy podczas cyklu rujowego Natalia Walędziak, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
1320 – 1335
Poznanie wpływu wisfatyny na proces proliferacji ludzkich komórek łożyska JEG-3: zaangażowanie szlaków kinaz ERK 1/2, Akt, Stat3 oraz AMPKα Monika Dawid, Uniwersytet Jagielloński
1335 – 1350
Ekspresja metaloproteinaz ADAMTS w endometrium w rozwoju endometrosis u klaczy Magda Słyszewska, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
1350 – 1405
Wpływ wisfatyny na sekrecję FSH przez komórki przysadki świni domowej (Sus scrofa domestica L.) w 17-19 dniu cyklu rujowego Karolina Szymańska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
1405 – 1420
Wpływ mediatorów stanu zapalnego na procesy związane z rozwojem endometrosis u klaczy Anna Szóstek-Mioduchowska, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
1430 – 1530
OBIAD
1530 – 1630
Sesja plakatowa

DYSKUSJA PRZY KAWIE

KOMISJA OCENIAJĄCA I:​ prof. dr hab. inż. Anita FRANCZAK​
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Halina JĘDRZEJOWSKA-SZYPUŁKA​
dr hab. inż. Grzegorz PANASIEWICZ, prof. UWM​
dr Zbigniew ŚLIWOWSKI​
KOMISJA OCENIAJĄCA II:​ prof. dr hab. Nina SMOLIŃSKA​
prof. dr hab. inż. Iwona BOGACKA​
prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI​
prof. dr hab. Sławomir KWIECIEŃ
Wpływ chronicznego podania kannabidiolu na zmiany ekspresji receptorów kannabinoidowych CB1 i CB2 oraz waniloidowych TRPV1 w naczyniach krwionośnych wyizolowanych od szczurów z nadciśnieniem pierwotnym i wtórnym Anna Andruczyk, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Localisation of irisin in the corpus luteum of the domestic pig (Sus scrofa domestica L.) Andrea Biagini, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Częstość występowania długo utrzymujących się stanów zapalnych układu oddechowego o nieznanej etiologii u młodych osób dorosłych Michał Braczkowski, Uniwersytet Opolski Użyteczność rozszerzonych parametrów zapalnych i wyliczanych wskaźników hematologicznych w diagnostyce autoimmunologicznego zapalenia wątroby Weronika Domerecka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wykładniki stanu zapalnego i NETozy - granulocyty o niskiej gęstości (LDG) jako biomarkery w autoimmunologicznym zapaleniu wątroby Weronika Domerecka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Receptory PPARβ/δ w regulacji odpowiedzi immunologicznej podczas indukowanego stanu zapalnego w endometrium świni domowej (Sus scrofa domestica) Monika Golubska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Ekspresja genu apeliny (APLN) w przysadce świni domowej (Sus scrofa domestica L.) w cyklu rujowym i wczesnej ciąży Katarzyna Kisielewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wpływ pola elektromagnetycznego na ekspresję genu DNA (cytozyno-5)-metylotransferazy 3a (DNMT3a) w macicy Sara Klamka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Określenie koncentracji obestatyny w osoczu i płynie macicznym u świni domowej (Sus scrofa domestica L.) w czasie cyklu rujowego i wczesnej ciąży Grzegorz Kopij, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porównanie szczytowego poboru tlenu mierzonego w teście progresywnym RAMP i submaksymalnym teście weryfikacyjnym Kamil Michalik, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wpływ lipopolisacharydu na profil transkryptomiczny ciałka żółtego świni domowej podczas fazy środkowo-lutealnej cyklu rujowego Karol Mierzejewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Koncentracja omentyny w osoczu i płynie macicznym świni w czasie cyklu rujowego i wczesnej ciąży Kinga Orzechowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wpływ speksyny na proliferację i syntezę hormonów steroidowych ludzkich komórek ziarnistych pęcherzyka jajnikowego Agnieszka Rak, Uniwersytet Jagielloński Wpływ chronicznego podania kannabidiolu na ekspresję receptorów GPR18 i GPR55 oraz cyklooksygenazy 1 i endotelialnej syntazy tlenku azotu w śródbłonkach aorty szczurów z nadciśnieniem pierwotnym i wtórnym Rafał Rydzewski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Porównanie siły mięśni oddechowych w dwóch testach progresywnych RAMP o różnej szybkości przyrostu obciążenia Marcin Smolarek, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wpływ pola elektromagnetycznego (PEM) na poziom metylacji DNA genu EGR2 kodującego syntezę białka odpowiedzi wczesnego wzrostu 2 w błonie śluzowej macicy świni Paweł Wydorski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Określenie przydatności anomaloskopu do badania wrażliwości na barwy w zakresie światła niebieskiego Jacek Zabel, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Immunolokalizacja iryzyny w przysadce świni domowej (Sus scrofa domestica L.) Barbara Zarzecka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
1800
WIECZÓR INTEGRACYJNY
2. DZIEŃ 28 czerwca 2022 r. (wtorek)
900 – 1000
WYKŁAD PLENARNY

Świat RNA dr Michał Kowara, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska​
1000 – 1130
Sesja naukowa III

RÓŻNE OBLICZA FIZJOLOGII

KOMISJA OCENIAJĄCA: prof. dr hab. inż. Anita FRANCZAK​
dr hab. inż. Grzegorz PANASIEWICZ, prof. UWM
1005 – 1020
Wartość wskaźnika skuteczności restytucji a doświadczenie u amatorów trenujących CrossFit Natalia Wojtarowicz, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
1020 – 1035
Wysiłek fizyczny w przebiegu eksperymentalnych uszkodzeń dolnego odcinka przewodu pokarmowego Monika Pinkas, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
1035 – 1050
Ocena wybranych czynników regulujących homeostazę energetyczną organizmu u pacjentów z cukrzycą 2 Jakub Roztropiński, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
1050 – 1105
Wpływ zablokowania cyklooksygenazy i modyfikacji mikrobiomu jelitowego na gojenie doświadczalnych uszkodzeń dolnego odcinka przewodu pokarmowego Aleksandra Danielak, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
1105 – 1120
Oktopamina jako jeden z neuroprzekaźników szlaku sygnałowego receptorów TRP u owadów Justyna Maliszewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
1130 – 1200
PRZERWA KAWOWA

1200 – 1330
Sesja naukowa IV

NOWOCZESNE METODY W NAUCZANIU FIZJOLOGII prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Halina JĘDRZEJOWSKA-SZYPUŁKA, ​ Śląski Uniwersytet Medyczny
1330 – 1430
OBIAD
1430 – 1600
WARSZTATY NAUKOWE Dowiedz się więcej